Perkuliahan KOMUNIKASI INTERPERSONAL Kelas B (22 Februari 2024 Jam 10.15)