Input Nilai KKN Relawan Vaksin Covid-19 S1 Pendidikan Dokter kelompok D2


Input Nilai KKN Relawan Vaksin Covid-19 S1 Pendidikan dokter kelompok D2 dengan pembimbing : Dr Veronika Ika Budiastuti, dr., M.Pd untuk mahasiswa an.:

1.                      G0018046 Cindy Ayudia Pramaesti
2.                      G0018052 Damiana Nirmala Mukti Handayani
3.                      G0018057 Devi Qurrotu Ainy
4.                      G0018064 Fadhil Ilham Anfarisa
5.                      G0018067 Fadhlan Maulana Yusuf Hudaja
6.                      G0018069 Faradiba Janiyustika
7.                      G0018071 Farida Aisyah
8.                      G0018082 Filza Febiningrum
9.                      G0018083 Firdaus Lazuardi
10.                   G0018086 Gabriel Anindhita Prabamurti

keterangan : Nilai sudah terupload sukses