Input Nilai Mata Kuliah SL 205 Semester Februari - Juli 2021 S1 Kedokteran


Revisi Nilai Mata Kuliah  SL205  semester Februari - Juli 2021 an. :

1 G0020002 ABRIKA TIFANNY PRAMESTI OEMATAN
2 G0020006 AFRIA MANDA AULIA
3 G0020010 AHSANU NADIA
4 G0020014 AISYAH MUTHIA INDRESWARI
5 G0020018 ALETTA KHAERUNNISA PUTRI HARAHAP
6 G0020044 ARYA PANDU JATMIKO
7 G0020187 RACHEL AL SHANNON
8 G0020193 REGITA AYU MIFTACHULJANNAH
9 G0020197 RIFA FITRIANI

sudah diinput di siakad.